TERMENI ȘI CONDIȚII

Pentru a putea procesa sustinerea a ta inițiată prin intermediul Platformei, este necesar să accepți termenii și condițiile de utilizare a platformei. Te rugăm să parcurgi cu atenție acest document pentru a le înțelege.

Pentru fiecare secțiune, vom prezenta o versiune „legală” si una „pe scurt”. Te rugăm să ai în vedere faptul că, din punct de vedere legal, versiunea aplicabilă este cea „legală”. Versiunea „pe scurt” exprimă esența prevederilor intr-un limbaj fără jargon de specialitate. 1.  Introducere

Platforma de strângere de sustineri online pentru listele electorale propuse de un partid sau candidat , disponibilă la adresa https://bogdantoadersemnaturi.ro/, denumită în continuare „Platforma”, este dezvoltată și operată de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – filiala PRAHOVA, persoană fără scop patrimonial, denumită în continuare „Partidul”.

Scopul Platformei este de a facilita strângerea în format electronic a datelor și semnăturilor pentru listelor electorale. Serviciile oferite prin intermediul Platformei sunt de strângere de date și semnături online pentru a susține listele electorale propuse de partid sau de candidat politic.

Acest Acord stabilește termenii și condițiile legale de utilizare a Platformei sau a altor site-uri aflate în proprietatea și administrarea Asociației care redirecționează spre Platformă, și toate sub-domeniile (care, toate împreună, formează “Platforma”), și serviciile furnizate de Asociație prin intermediul Platformei. Prin utilizarea Platformei în orice mod, incluzând, dar fără a se limita la, vizitarea sau accesarea Platformei sau contribuind la conținutul, informația sau alte materiale ori servicii ale Platformei, consimțiți și înțelegeți să respectați acest Acord.

Fiecare site are termenii și condițiile proprii ce necesită consimțământul utilizatorilor.

Acestea sunt ale noastre. 2.  Respectarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Listele de susținători către partide politice și candidați independenți sunt reglementate de Legea nr. 115/2015, de Normele Metodologice de implementare aprobate prin Hotarare AEP nr 1 din 2016 , Hotarare AEP nr. 2 din 2020 și de alte acte normative emise de Autoritatea Electorală Permanentă.

Platforma respectă următoarele reglementări specifice:

 • Art. 51 din lege prevede că “lista susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele și prenumele candidatului, funcția pentru care candidează, numele și prenumele susținătorului, cetățenia, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum și numele și prenumele persoanei care a întocmit-o.”
 • Art. 51 mai prevede că “susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar.”
 • Hotarare AEP nr. 2 din 2020 prevede ca listele de susținători întocmite în format electronic pot fi semnate de către susținători cu semnătură electronică.
 • Hotarare AEP nr. 2 din 2020 prevede ca listele de susținători în format electronic sunt valabile numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 51 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform legii și modelului prevăzut în anexa nr. 7 și semnată de către persoana care a colectat datele și semnăturile susținătorilor cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.

Platforma facilitează procesul online de strângere a datelor și semnăturilor de „Primarul TAU” pentru listelor electorale prin colectarea datele de identitate personală, a fotocopiei cărții de identitate pentru a permite validarea autenticitatii identității sustinatorului, precum și semnătura electronică sustinatorului. Platforma facilitează procesul online de strângere a datelor și semnăturilor pentru listele electorale prin colectarea datele de identitate personală, a fotocopiei cărții de identitate pentru a permite validarea autenticitatii identității sustinatorului, precum și semnătura electronică sustinatorului. 3.  Confidențialitatea și securitatea datelor

Regulamentul general privind protecția datelor completat cu prevederile din Legea nr. 190/2018 reglementează condițiile de colectare, stocare și prelucrare a datelor colectate prin această Platformă. Prelucrarea datelor pe Platformă se face conform cu Politica de prelucrarea a datelor pe platforma.

Conform legii, trebuie să partajăm o parte din datele colectate cu partidele politice și candidații la funcții politice care folosesc Platforma. La rândul lor, partidele politice și candidații la funcții politice sunt obligați să ofere aceste date Birourilor Electoral. Cu acceptul dumneavoastră, vom oferi partidelor politice și candidaților și adresa dumneavoastră de email si numarul de telefon.

Asociația nu va partaja cu nimeni date în scopuri de marketing direct. Pentru orice alte scopuri, Asociația va solicita în mod expres acordul dumneavoastră.

Înțelegeți că Asociația nu este în nici un fel responsabilă de felul în care partidele și/sau candidații la funcții politice gestionează și administrează aceste informații. Sunteți de acord că Asociația nu va fi responsabilă pentru compromiterea securității acestor date care se întâmplă din vina partidelor politice sau a candidaților la funcții politice.

Ne obligăm să avem grijă de datele tale.

Nu vom împărți cu nimeni datele tale în scopuri de marketing direct. Pentru alte scopuri îți cerem explicit acordul.

Una dintre utilizări pentru care trebuie să fii de acord încă de la început este pentru efectuarea online a susținerilor. 4.  Corectitudinea datelor furnizate de utilizatori și declarațiile pe proprie răspundere

Folosind Platforma vă exprimați acordul de a respecta toate prevederile legale, precum și hotărârile Autorității Electorale Permanente, referitoare la alegerea autorităților administrației publice locale.

Astfel, vă obligați:

 • Să oferiți sustinere pentru listele electorale ale unui partid sau candidat politic doar în cazul în care sunteți persoană fizică cu cetățenie română sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză.
 • Să nu furnizați informații false privind propria identitate sau fotocopia cărții de identitate. În special, nu veți folosi fotocopia cărții de identitate a unei alte persoane, indiferent de felul în care v-a parvenit această fotocopie.
 • Să va oferiti sustinerea o singura data pentru un candidat sau lista de candidati, indeferent de mediu (online sau offline)

Ca și utilizator ești responsabil de corectitudinea datelor furnizate și de respectarea prevederilor legale.

În plus, vei sustine un candidat sau o lista de candidati o singura data, indiferent daca offline sau online. 5.  Alte reguli de conduită ale utilizatorului

Sunteți responsabil pentru toată activitatea Dumneavoastră în legătură cu Platforma. Dumneavoastră și numai Dumneavoastră sunteți responsabil de orice activitate legată de utilizarea Platformei.

Sunteți de acord să nu:

 • Întreprindeți nicio acțiune care impune sau poate impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare Asociației sau infrastructurii sale de terți furnizori;
 • Interferați sau încerca să interferați cu buna funcționare a Platformei sau cu orice activități desfășurate în cadrul Platformei;
 • Acționați în contra oricăror măsuri pe care le poate lua Asociația pentru a preveni sau restricționa accesul la Platformă (sau alte conturi, sisteme de computere sau rețele, conectate la serviciu);
 • Rulați Maillist termen, Listserv sau orice formă de auto-răspuns sau spam prin intermediul Platformei sau
 • Utilizați software, dispozitive sau alte procese manuale sau automate care să acționeze ca și „crawl” sau „spider” pe orice pagină a Platformei.

Dumneavoastră nu trebuie în mod direct sau indirect să:

 • Descifrați, decompilați, dezasamblați, recreați sau încerca în vreun alt fel să obțineți niciun cod sursă sau algoritmi din orice parte a Platformei, cu excepția cazului în care legile aplicabile interzic în mod expres astfel de restricție;
 • Modificați, traduceți sau creați lucrări derivate din orice altă parte a Platformei.

Promiți să nu întreprinzi nicio acțiune cu scop de a dăuna Platformei sau Partidului. 6.  Link-uri către și dinspre alte site-uri

Platforma poate fi integrată în site-uri terțe, care nu se află sub controlul PArtidului.

Asociația nu este răspunzătoare pentru conținutul, funcțiile, exactitatea, legalitatea, disponibilitatea, sau orice alt aspect al acestor alte site-uri sau resurse.

Asociația nu susține și nu promovează niciun partid sau candidat care folosește Platforma

Asociația nu susține și nu promovează niciun partid politic sau candidat la funcție politică utilizator al platformei.

Asociația nu poate controla și nu este răspunzătoare pentru felul în care aceștia se comportă. 7.  Proprietate intelectuală

Platforma este oferit doar pentru uzul personal, non-comercial, putând fi imprimat pe suport de hârtie doar în măsura respectării acestei limite.

În orice alte situații, conținutul Platformei nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile descrise mai jos sunt strict interzise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Asociației:

 • Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau alt mijloc de stocare a informației;
 • Modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului;
 • Îndepărtarea însemnelor Platformei care relevă dreptul de autor al Asociației asupra conținutului;

Orice utilizare a conținutului Platformei în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document este interzisă. Platforma este proprietatea PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT – filiala PRAHOVA și orice fel de reproducere se poate face doar cu acordul nostru. 9.  Disclaimer Partidul asigură accesul la funcționalitățile Platformei conform principiului „așa cum este” și „așa cum este disponibil” și nu își asumă prin prezentul Acord obligația de a efectua nicio modificare a formatului Platformei și a funcțiilor disponibile.